Bedste produkt:

LOCTITE LB 8201
(også kaldet
LOCTITE 8201)

Multifunktionel olie
Smører metaller. Løsner samlinger. Rengør komponenter. Fortrænger fugt. Forebygger korrosion.


  • Basis: Mineralolie
  • Viskositet: 17,5 mm²/s (+50 °C)
  • Arbejdstemperaturinterval (°C): -20 til +120

Matchende Produkter

LOCTITE SF 7063

Emne Rens

more